Wyniki wyborów Prodziekanów

 • 20 maja 2016

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

 • Prodziekan WAiNS - dr Joanna Gomoliszek
 • Prodziekan WAiNS - dr Piotr Siuda.

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ

 • Prodziekan WEM – dr Witold Kawalec

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 • Prodziekan ds. Nauki i Współpracy - prof. zw. dr hab. Jacek Maciejewski
 • Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. Janusz Golinowski, prof. UKW.
 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI,

 • Prodziekan ds. Nauki – dr Michał Habel
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych - dr Mirosława Szark-Eckardt

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

 • Prodziekan ds. Dydaktycznych - dr Katarzyna Chmielewska
 • Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. UKW

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

 • Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Krystian Obolewski, prof. UKW
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych - dr Magdalena Trojankiewicz

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 

 • Prodziekan ds. Nauki – dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr Iwona Mandrzejewska-Smól
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych – dr Anna Jakubowicz-Bryx
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00