Skład Senatu na kadencję 2016-2020

 • 07 czerwca 2016

Zakończyły się wybory Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020. 

Rektor jako przewodniczący

 • prof. dr hab. Jacek Woźny

Prorektorzy

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk – Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. – Prorektor ds. Finansów i Organizacji
 • dr hab. Marek Macko, prof. nadzw. – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 • dr hab.  Benedykt Odya – Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Dziekani

 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
 • prof. dr hab. Bernard Mendlik – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka – Wydział Humanistyczny
 • prof. dr hab. Ewa Zwolińska – Wydział Pedagogiki i Psychologii 
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. nadzw. – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. – Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw. – Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

 • prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • prof. dr hab. Ryszard Gerlach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • prof. dr hab. Anna Janosz – Wydział Edukacji Muzycznej
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • dr hab. Anna Bączkowska, prof. nadzw. – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Krzysztof Buśko, prof. nadzw. – Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki
 • dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. nadzw. – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. – Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Marek Marszałek, prof. nadzw. – Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw. – Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw. – Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw. – Wydział Humanistyczny

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
 • dr Witold Brzeziński - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr Witold Kawalec - Wydział Edukacji Muzycznej
 • dr Jakub Lipski – Wydział Humanistyczny
 • dr Monika Opioła-Cegiełka – Wydział Humanistyczny
 • dr Hubert Rabant – Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
 • dr Magdalena Trojankiewicz – Wydział Nauk Przyrodniczych

Jednostki międzywydziałowe

 • mgr  Daniel Lisiński – Jednostka międzywydziałowa

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 • Paula Bejger
 • Adrianna  Brzemińska
 • Justyna  Gadzińska
 • Anna Nawrocka
 • Paulina Paprocka
 • Emil Stróżyk
 • Marcin Pezda

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

 • mgr Dominik Traczykowski – Wydział Pedagogiki i Psychologii

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Jarosław Gurgul
 • mgr Karol Pawełkowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00