Harmonogram wyborów

 • 15.12.2015 - powołanie Komisji Wyborczej UKW
 • 23.02. - uchwalenie regulaminu wyborów przez Senat UKW
 • 24.02., godz.12.00 - spotkanie Komisji Wyborczej UKW z komisjami wydziałowymi - określenie zadań komisji wydziałowych
 • 24.02 - 15.03. - wybór kolegiów elektorskich w grupach społeczności akademickiej (czas i miejsce podadzą komisje wydziałowe, samorządy studentów i doktorantów oraz przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w komisji uczelnianej)
 • do 16.03. – sporządzenie list elektorów do wyboru rektora i prorektorów oraz dziekana i prodziekanów
 • 14.03. - 18.03. - zgłaszanie kandydatów na rektora w Komisji Wyborczej UKW (terminy dyżurów członków komisji zostaną podane 29. 02.)
 • 22.03., godz. 14.00 - spotkanie z kandydatami na rektora
 • 30.03., godz. 14.00 - wybory rektora;
 • termin zgłaszania kandydatów na prorektorów zostanie ustalony z rektorem - elektem
 • 08.04., godz. 12.00 - wybory prorektorów
 • do 21.04. - zgłaszanie kandydatów na dziekanów w komisjach wydziałowych (terminy dyżurów członków komisji wydziałowych zostaną podane przez te komisje)
 • 22.04. - spotkanie z kandydatami na dziekanów (o ile kandydaci lub wyborcy zgłoszą taką potrzebę)
 • 28.04. - wybory dziekanów
 • 09.05. - wybory prodziekanów
 • 09.05.- 20.05. - wybory do senatu i rad wydziałów (dokładniejsze terminy ustalą komisje wydziałowe)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00