Komisja Wyborcza UKW na kadencję 2016-2020

Przewodnicząca:

  • dr hab. Halina Bartwicka, prof. nadzw. – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego

Z-ca Przewodniczącej:

  • dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. nadzw. - przedstawiciel Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Sekretarz Komisji:

  • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska – przedstawiciel Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

Członkowie:

  • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. – przedstawiciel Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  • dr hab. Cezary Toma, prof. nadzw. – przedstawiciel Wydziału Nauk Przyrodniczych
  • dr Justyna Jażdżyk – przedstawiciel Wydziału Edukacji Muzycznej
  • dr Adam Krupa – przedstawiciel Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • mgr Aleksandra Żarkowska – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • mgr Dominik Traczykowski – przedstawiciel studentów i doktorantów
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00