Wybory na UKW

Terminarz czynności wyborczych UKW 2024

13.03 -18.03.2024 - wybór kolegiów elektorskich w grupach społeczności akademickiej
14-19.03.2024 – II termin na wybory kolegiów elektorskich
19.03.2024 – zatwierdzenie listy elektorów do wyboru Rektora i jej publikacja
20-21.03.2024 - zgłaszanie kandydatów na Rektora w Komisji Wyborczej UKW (terminy dyżurów członków komisji zostaną podane do 28.02.24)
21.03.2024 – ogłoszenie listy kandydatów na Rektora
8.04.2024 – spotkanie przedwyborcze kandydatów na Rektora ze społecznością akademicką
11.04.2024 - wybory Rektora
6-10.05.2024 - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu i rad dziedzin,
6-10.05.2024 - uzyskanie zgód kandydatów do Senatu i rad dziedzin,
10.05.2024 – upublicznienie listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu i rad dziedzin,
13-17.05.2024 - wybory przedstawicieli do Senatu i rad dziedzin.
20-24.05.2024 – II termin wyborów do Senatu i rad dziedzin
do 30.10.2024 – zgłaszanie kandydatur do Rady uczelni UKW
26.11.2024 – posiedzenie Senatu powołujące członków Rady uczelni UKW