Wybory na UKW

Harmonogram wyborów władz UKW

2.03 - 6.03.2020 - wybór kolegiów elektorskich w grupach społeczności akademickiej
do 9.03.2020 – sporządzenie listy elektorów do wyboru rektora
do 6.03.2020 - posiedzenie Rady uczelni UKW
6 - 9.03.2020 - zgłaszanie kandydatów na rektora w Komisji Wyborczej UKW (terminy dyżurów członków komisji zostaną podane do 29. 02.)
17.03.2020, godz. 10.00 - posiedzenie Senatu opiniujące kandydatów na rektora
19.05.2020 - wybory rektora
1.06.- 6.06.2020 - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do senatu i rad dziedzin,
8.06.2020 – upublicznienie listy kandydatów na przedstawicieli do senatu i rad dziedzin,
8.06. – 13.06.2020 -uzyskanie zgód kandydatów do senatu i rad dziedzin,
15.06.- 20.06.2020 - wybory przedstawicieli do senatu i rad dziedzin.
do 31.10.2020 – zgłaszanie kandydatur do Rady uczelni UKW
24.11.2020 – posiedzenie Senatu powołujące członków Rady uczelni UKW