Wybory na UKW

Skład Komisji Wyborczej na kadencję 2024 - 2028

 • dr hab. Marek Salamonowicz, prof. uczelni (Wydział Prawa i Ekonomii) - Przewodniczący Komisji
 • dr Marcin Jastrzębski (Wydział Nauk o Polityce i Administracji) - Zastępca Przewodniczącego
 • Mgr Gabriela Pilarska (doktorantka) - Zastępca Przewodniczącego
 • mgr Sebastian Nowak (Administracja) - Sekretarz
 • dr Justyna Jakubowska (Wydział Edukacji Muzycznej)
 • dr Magdalena Krasińska (Wydział Filozofii)
 • dr Karol Bartosiewicz (Wydział Fizyki)
 • dr Aleksandra Jankowska (Wydział Historyczny)
 • dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni (Wydział Informatyki)
 • dr inż. Bartłomiej Jagodziński (Wydział Inżynierii Materiałowej)
 • dr hab. Michał Borodo, prof. uczelni (Wydział Językoznawstwa)
 • dr Patryk Witczak (Wydział Literaturoznawstwa)
 • dr Grzegorz Śmigielski (Wydział Mechatroniki)
 • dr Iwona Ałtyn (Wydział Nauk Biologicznych)
 • dr Marcin Hojan (Wydział Nauk Geograficznych)
 • dr Miłosz Markocki (Wydział Nauk o Kulturze)
 • dr Bartłomiej Niespodziński (Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej)
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól (Wydział Pedagogiki)
 • dr Anna Rasmus (Wydział Psychologii)
 • dr Wiesław Czechowski (Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów)
 • dr Halina Wiśniewska (Instytut Matematyki)
 • mgr Jakub Keszkowski (Jednostki ogólnouczelniane)
 • mgr Katarzyna Mrotek (Jednostki ogólnouczelniane)
 • Agnieszka Brykała (studentka)
 • Nikoletta Ciesielska (studentka)  
 • Natalia Danielewicz (studentka)
 • Paulina Wypij (studentka)
 • Natalia Stankowska (studentka)
 • Zofia Stodolska (studentka)
 • Małgorzata Ściesińska (studentka)
 • Dominika Tlock (studentka)
 • mec. Leszek Rosiński (Administracja)
 • mgr Eliza Zagórska (Administracja)
 • mgr Paulina Gawrych (Administracja)
 • mgr Agnieszka Przybyszewska-Kwiatkowska (Administracja)
 • mgr inż. Michał Rybowicz (Administracja)
 • dr Anna Cieślak (Administracja)