Wybory na UKW

Komunikat nr 10 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy publikuje w załącznikach listy kandydatów zgłoszonych w wyborach do Senatu i Rad Dziedzin w kadencji 2024 – 2028.

Wybory są tajne i odbędą się za pośrednictwem systemu USOSweb. Pierwszy termin wyborów jest zaplanowany na dzień 14 maja br. w godz. 5:00 - 18:00. Terminy kolejnych tur zostaną podane po zakończeniu pierwszego zebrania wyborczego.