Wybory na UKW

Komunikat nr 11 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wybory do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni Wydziału Nauk Biologicznych oraz do Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne nie odbędą się w I terminie, tj. 14 maja 2024 z powodu problemów technicznych w systemie USOSweb. Wszystkie głosy, które zostały oddane w godz. 5 – 9 zostaną anulowane.

Wybory zostaną powtórzone 15 maja 2024 r. w godz. 5 – 18 w systemie USOSweb. Każdy z pracowników będzie mógł oddać ponownie głos. Termin ten jest zgodny z harmonogramem czynności wyborczych zaakceptowanym przez Komisję Wyborczą UKW.