Wybory na UKW

Komunikat nr 12 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że wybory do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni Wydziału Filozofii, Wydziału Historycznego, pozostałych nauczycieli akademickich (grupa: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Studium Języków Obcych i Tłumaczeń, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biblioteka, Studium Praktyk) oraz do Rady Dziedziny Nauk Humanistycznych w dyscyplinie historia oraz filozofia nie odbędą się w I terminie, tj. 14 maja 2024 z powodu problemów technicznych w systemie USOSweb. Wszystkie głosy, które zostały oddane w godz. 5 – 12 zostaną anulowane.

Wybory zostaną powtórzone 15 maja 2024 r. w godz. 5 – 18. Każdy z pracowników będzie mógł oddać ponownie głos. Termin ten jest zgodny z harmonogramem czynności wyborczych zaakceptowanym przez Komisję Wyborczą UKW.