Wybory na UKW

Komunikat nr 13 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW publikuje wyniki I tury wyborów do Senatu i Rad Dziedzin. Szczegółowa informacja znajduje się w załącznikach. Ostateczne wyniki zostaną zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Wyborczej.

16 maja 2024 roku w godz. 5- 18 odbędzie się I tura w grupach, w których nie było kworum oraz II tura dla następujących grup:

  • Wydział Fizyki, Instytut Matematyki – wybory do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni,
  • Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Geograficznych – wybory do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli,
  • Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Psychologii - wybory do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli,
  • Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Fizyki, Instytut Matematyki, Wydział Mechatroniki - wybory do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – wybory do Senatu.