Wybory na UKW

Komunikat nr 16 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW publikuje wyniki wyborów do Senatu i Rad Dziedzin, które odbyły się 16 maja Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku. Ostateczne wyniki zostaną zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Wyborczej.

17 maja 2024 roku w godz. 5- 18 odbędzie się kolejna tura dla następujących grup:

  • Wydział Historyczny – wybory do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni,
  • Rada Dziedziny Nauk Humanistycznych w dyscyplinie historia.
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - wybory do Senatu.