Wybory na UKW

Komunikat nr 17 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza UKW publikuje wyniki wyborów do Senatu i Rad Dziedzin, które odbyły się 17 maja Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku. Ostateczne wyniki zostaną zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Wyborczej.

20 maja 2024 roku w godz. 5- 18 odbędzie się kolejna tura dla następujących grup:

  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - wybory do Senatu.