Wybory na UKW

Komunikat Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Komunikat Nr 2 Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Kandydaci na członków kolegium elektorów, urodzeni po dniu 1 sierpnia 1972 r., nie mają obowiązku składania dokumentów związanych z oświadczeniem lustracyjnym.

Kandydaci na członków kolegium elektorów, urodzeni po dniu 1 sierpnia 1972r. składają oświadczenie o braku obowiązku lustracji z uwagi na wiek kandydata na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.