Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 19

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego uprzejmie przypomina, że zgodnie z komunikatem Komisji Wyborczej nr 18 zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli do Senatu UKW oraz do Rad Dziedzin UKW będzie można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniach 1.06.- 6.06.2020r. do godziny 15.00.

Natomiast w dniach 8.06. – 13.06.2020 do godziny 15.00 zgłoszeni kandydaci na przedstawicieli do Senatu oraz do Rad Dziedzin będą zobowiązani do przedłożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaganych dokumenty, które zostały wskazane w treści komunikatu Komisji Wyborczej nr 18.

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni