Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 20

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 20

1. Komisja Wyborcza UKW informuje, iż wybory przedstawicieli do Senatu UKW na kadencję 2020-2024 przez społeczność akademicką przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym zgodnie z § 4 ust. 4 oraz § 19 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Wyborów UKW oraz wedle zasad wskazanych w § 68 Statutu UKW i § 6 Regulaminu Wyborów UKW w dniu 15 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 za pośrednictwem systemu USOSweb z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo procesu głosowania oraz zachowanie tajności oddanego głosu. Członkowie Zespołu wyborczego oraz osoby nadzorujące działanie systemu USOSweb będą miały dostęp wyłącznie do ogólnego wyniku głosowania, bez dostępu jaki głos oddadzą poszczególni członkowie społeczności akademickiej.

W przypadku nieuzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów ważnych, co uniemożliwi obsadzenie wszystkich dostępnych mandatów planowane jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów w dniu 18 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 za pośrednictwem systemu USOSweb z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo procesu głosowania oraz zachowanie tajności oddanego głosu.

W celu oddania głosu należy stosować się do technicznej instrukcji przedstawionej w poniższym komunikacie. W razie pojawienia się problemów technicznych lub jakichkolwiek niejasności dotyczących sposobu głosowania w dniu wyborów zapewnione zostanie wsparcie techniczne. W godzinach od 8.00 do 15.00 pracownicy Działu Informatyzacji oraz Zespołu Radców Prawnych będą pełnić dyżur telefoniczny pod adresem mailowym:  usosweb@ukw.edu.pl oraz numerem telefonu: 52 32 66 429.

W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemu z oddaniem głosu istnieje możliwość skorzystania z komputera znajdującego się w Sali Senatu UKW w budynku Głównym przy ulicy Chodkiewicza 30 w godzinach 8.00-15.00.

W celu uniknięcia problemów związanych z logowaniem oraz sprawdzenia czy posiadane dane logowania są prawidłowe, zaleca się przeprowadzenie próbnego logowania do systemu USOSweb przed dniem przeprowadzania wyborów.

Techniczna Instrukcja głosowania na przedstawiciela do Senatu  UKW w systemie USOSweb 

 1. Aby oddać głos należy zalogować się do systemu USOSweb poprzez stronę: usosweb.ukw.edu.pl
  Użytkownicy logują się danymi logowania (loginem i hasłem) poczty UKW (Zimbra), z tą różnicą, że login należy wpisywać bez "@ukw.edu.pl". Login każdego użytkownika jest widoczny w prawym górnym rogu po zalogowaniu na pocztę UKW (Zimbra). Informacji o loginach udziela również dyżurujący pod nr tel. 52 32 66 429.
 2. Po zalogowaniu należy wejść w górną zakładkę „dla wszystkich” a następnie „wybory”.
 3. Następnie należy wybrać w dostępnych wyborach „Wybory Senat (konkretna grupa pracownicza i grupa jednostek organizacyjnych) poprzez kliknięcie na przycisk ze strzałką „głosuj”.
 4. Następnie:
 • Chcąc oddać głos na określonego kandydata, należy zaznaczyć opcję „za” przy takiej liczbie kandydatów ile mandatów ma dana grupa jednostek organizacyjnych - taki głos będzie ważny.
 • w przypadku zaznaczenia opcji „za” przy większej liczbie kandydatów niż ma mandatów dana grupa jednostek organizacyjnych albo niezaznaczenia opcji „za” przy żadnym kandydacie - głos będzie nieważny, oddanie głosu nieważnego zostanie poprzedzone komunikatem systemowym.
 1. Następnie po zaznaczeniu wybranych opcji zgodnie z pkt 4 należy kliknąć na czerwony przycisk „oddaj głos”.
 2. Powyższe czynności związane z oddaniem głosu będzie można wykonywać w dzień wyborów od godz. 8.00 do godz. 15.00. Raz oddanego głosu nie można zmienić ani odwołać. 

Zgodnie z uchwałą Komisji Wyborczej nr 19/2020 z dnia 20 maja 2020r.  do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem wyboru:

 • przedstawicieli do Senatu spośród kandydatów zgłaszanych przez profesorów oraz profesorów uczelni został wyznaczony Zespół wyborczy nr 2, któremu przewodniczy dr hab. Jarosław Jakubowski prof. uczelni;
 • przedstawicieli do Senatu spośród kandydatów zgłaszanych przez pozostałych nauczycieli akademickich został wyznaczony Zespół wyborczy nr 6, któremu przewodniczy dr Justyna Jażdżyk;
 • przedstawicieli do Senatu spośród kandydatów zgłaszanych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi został wyznaczony Zespół wyborczy nr 7, któremu przewodniczy dr Halina Wiśniewska.

II Komisja Wyborcza UKW informuje, iż wybory Członków do Rad Dziedzin UKW na kadencję 2020-2024 przez osoby posiadające czynne prawo wyborcze, wskazane w §51 ust.1 Statutu UKW przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym zgodnie z § 4 ust. 4 oraz § 23 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Wyborów UKW oraz wedle zasad określonych w § 68 Statutu UKW i § 6 Regulaminu Wyborów UKW w dniu 16 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 za pośrednictwem systemu USOSweb z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo procesu głosowania oraz zachowanie tajności oddanego głosu. Członkowie Zespołu wyborczego oraz osoby nadzorujące działanie systemu USOSweb będą miały dostęp wyłącznie do ogólnego wyniku głosowania, bez dostępu jaki głos oddadzą poszczególne osoby posiadające czynne prawo wyborcze. W przypadku nie uzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów ważnych, co uniemożliwi obsadzenie wszystkich dostępnych mandatów planowane jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów w dniu 18 czerwca 2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 za pośrednictwem systemu USOSweb z zastosowaniem narzędzi pozwalających na bezpieczeństwo procesu głosowania oraz zachowanie tajności oddanego głosu.

W celu oddania głosu należy stosować się do technicznej instrukcji przedstawionej w poniższym komunikacie. W razie pojawienia się problemów technicznych lub jakichkolwiek niejasności dotyczących sposobu głosowania w dniu wyborów zapewnione zostanie wsparcie techniczne. W godzinach od 8.00 do 15.00 pracownicy Działu Informatyzacji oraz Zespołu Radców Prawnych będą pełnić dyżur telefoniczny pod adresem mailowym:  usosweb@ukw.edu.pl oraz numerem telefonu: 52 32 66 429.

W przypadku braku możliwości zdalnego rozwiązania problemu z oddaniem głosu istnieje możliwość skorzystania z komputera znajdującego się w Sali Senatu UKW w budynku Głównym przy ulicy Chodkiewicza 30 w godzinach 8.00-15.00.

W celu uniknięcia problemów związanych z logowaniem oraz sprawdzenia czy posiadane dane logowania są prawidłowe, zaleca się przeprowadzenie próbnego logowania do systemu USOSweb przed dniem przeprowadzania wyborów.

Techniczna Instrukcja głosowania na członka rad dziedzin UKW w systemie USOSweb 

 1. Aby oddać głos należy zalogować się do systemu USOSweb poprzez stronę: usosweb.ukw.edu.pl
  Użytkownicy logują się danymi logowania (loginem i hasłem) poczty UKW (Zimbra), z tą różnicą, że login należy wpisywać bez "@ukw.edu.pl". Login każdego użytkownika jest widoczny w prawym górnym rogu po zalogowaniu na pocztę UKW (Zimbra). Informacji o loginach udziela również dyżurujący pod nr tel. 52 32 66 429.
 2. Po zalogowaniu należy wejść w górną zakładkę „dla wszystkich” a następnie „wybory”.
 3. Następnie należy wybrać w dostępnych wyborach „Wybory Rada Dziedziny (konkretna dyscyplina) poprzez kliknięcie na przycisk ze strzałką „głosuj”.
 4. Następnie:
 • Chcąc oddać głos na określonego kandydata, należy zaznaczyć opcję „za” przy takiej liczbie kandydatów ile mandatów ma dana dyscyplina - taki głos będzie ważny.
 • w przypadku zaznaczenia opcji „za” przy większej liczbie kandydatów niż ma mandatów dana dyscyplina albo niezaznaczenia opcji „za” przy żadnym kandydacie - głos będzie nieważny, oddanie głosu nieważnego zostanie poprzedzone komunikatem systemowym.
 1. Następnie po zaznaczeniu wybranych opcji zgodnie z pkt 4 należy kliknąć na czerwony przycisk „oddaj głos”.
 2. Powyższe czynności związane z oddaniem głosu będzie można wykonywać w dzień wyborów od godz. 8.00 do godz. 15.00. Raz oddanego głosu nie można zmienić ani odwołać. 

Zgodnie z uchwałą Komisji Wyborczej nr 19/2020 z dnia 20 maja 2020r. do wykonywania czynności związanych z wyborem członków do rad dziedzin, został wyznaczony zespół wyborczy nr 4, któremu przewodniczy dr hab. Tomasza Weselak prof. uczelni.  

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni