Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 21

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 21

W związku ze złożonym zapytaniem Komisja Wyborcza UKW uprzejmie wyjaśnia, że art. 30 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020r.,poz. 85 ze zm) stanowi: „W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje”.

Powyższy przepis należy interpretować w ten sposób, że osoba, która była członkiem senatu przez dwie następujące po sobie (kolejne) kadencje nie może kandydować i zostać wybrana do senatu na kolejną (trzecią) kadencję.  

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni