Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 23

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że wybory uzupełniające przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbędą się w dniu 18.06.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00  z wykorzystaniem systemu USOSWeb w następujących jednostkach organizacyjnych:

  1. W grupie pracowniczej: profesorowie i profesorowie uczelni:
  • Wydział Językoznawstwa,
  • Wydział Psychologii.
  1. W grupie pracowniczej: pozostali nauczyciele akademiccy:
  • Wydział Językoznawstwa, Wydział Literaturoznawstwa,
  • Wydział Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Psychologii, Wydział Historyczny,
  • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Prawa i Ekonomii, Instytut Filozofii,
  • Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Nauk Biologicznych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Studium Języków Obcych, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Geografii, Wydział Edukacji Muzycznej.
  1. W grupie pracowniczej: administracja.

W jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie 1. i 2. Komunikatu (z wyjątkiem Studium Języków Obcych, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Geografii, Wydział Edukacji Muzycznej) wyboru przedstawicieli do Senatu UKW nie dokonano z uwagi na niespełnienie wymagania z §68 ust. 1. pkt. 1. Statutu UKW, który stanowi, że dla ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Ponadto Komisja wyjaśnia, że w jednostkach: Studium Języków Obcych, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Geografii, Wydział Edukacji Muzycznej (w grupie pozostałych nauczycieli akademickich) oraz administracji, w których wybory były ważne, zgodnie z §6 ust. 6. pkt. 1. i 2. Regulaminu Wyborów UKW w drugiej turze nie uwzględnia się osób, które uzyskały bezwzględną większość głosów ważnych i zostały wybrane (dotyczy to 1 osoby – z grupy pracowniczej administracja) oraz osób, które otrzymały najmniejszą liczbę głosów (dotyczy to 1 osoby – z grupy pracowniczej administracja oraz 1 osoby z Studium Języków Obcych, Instytut Nauk o Kulturze, Instytut Geografii, Wydział Edukacji Muzycznej – w grupie pozostałych nauczycieli akademickich).

W dniu 18.06.2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 odbędą się również wybory na członków Rad Dziedzin UKW na kadencję 2020 – 2024. Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, że aktualne listy kandydatów na członków Senatu UKW oraz Rad Dziedzin znajdują się w systemie USOSWeb na stronie poszczególnych wyborów. Natomiast instrukcja głosowania jest dostępna w komunikacie Komisji Wyborczej nr 20.

W trakcie wyborów w sali senatu UKW ul. J. K. Chodkiewicza 30 budynek A uruchomione zostaną stanowiska komputerowe, w celu skorzystania z nich w wyjątkowych sytuacjach. Pełniony będzie również dyżur przez pracownika Działu Informatyzacji.