Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 25

Komunikat Komisji Wyborczej Nr 25

Szanowni Państwo,

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że 24.06.20 r. w godzinach 8.00 – 15.00 będą kontynuowane wybory do Senatu UKW.

  1. Przedstawiciela pozostałych nauczycieli akademickich reprezentującego: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Prawa i Ekonomii, Instytut Filozofii. Zgodnie z §68 ust. 1. pkt. 1. Statutu UKW dla ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych. W wymienionych wyżej jednostkach organizacyjnych uprawnionych do głosowania jest 55 osób. Natomiast w pierwszej turze głosowania (15.06.2020 r.) udział wzięło 27 osób, w drugiej (18.06.2020 r.) udział wzięło 8 osób, w trzeciej turze (22.06.2020 r.) udział wzięło 8 osób.
  2. Trzech przedstawicieli reprezentujących pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (1 mandat został obsadzony w pierwszej turze głosowania). Uprawnionych do głosowania w tej grupie pracowniczej jest 487 osób. Natomiast w drugiej turze głosowania (18.06.2020 r.) wzięło udział 207 osób uprawnionych, zaś w trzeciej turze (22.06.2020 r.) – 185 osób.

Z wyrazami szacunku
Komisja Wyborcza UKW