Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 26

Komisja Wyborcza UKW uprzejmie informuje, że w połączonych jednostkach: Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, Instytut Prawa i Ekonomii, Instytut Filozofii dokonano wyboru członka Senatu, natomiast wybory uzupełniające jednego członka Senatu UKW w grupie pracowniczej administracja odbędą się w dniu 26.06.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 z wykorzystaniem systemu USOSWeb.

Ponadto Komisja wyjaśnia, że w wyborach do Senatu UKW (wybory ważne), zgodnie z §6 ust. 6. pkt. 1. i 2. Regulaminu Wyborów UKW w kolejnej turze nie uwzględnia się osób, które uzyskały bezwzględną większość głosów ważnych i zostały wybrane oraz osób, które otrzymały najmniejszą liczbę głosów. Aktualna lista kandydatów znajduje się w systemie USOSWeb na stronie poszczególnych wyborów, zaś instrukcja głosowania dostępna jest w komunikacie Komisji Wyborczej nr 20.

W trakcie wyborów w sali nr 48 (parter) ul. J. K. Chodkiewicza 30 budynek A uruchomione zostaną stanowiska komputerowe, w celu skorzystania z nich w wyjątkowych sytuacjach. Pełniony będzie również dyżur przez pracownika Działu Informatyzacji.

Z wyrazami szacunku

Komisja Wyborcza UKW