Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 29

Komisja Wyborcza UKW informuje, iż zostały zakończone wybory do Senatu i Rad Dziedzin UKW. Skład tych ciał kolegialnych znajduje się odpowiednio w uchwałach nr 21 i 22, zamieszczonych na stronie https://wybory.ukw.edu.pl/jednostka/wybory_ukw/akty-prawne

Jednocześnie Komisja Wyborcza zakończyła wszystkie procedury związane z tegorocznymi wyborami. Serdecznie dziękujemy kandydatom oraz elektorom za zaangażowanie, zrozumienie oraz aktywny udział w wyborach, które po raz pierwszy zostały przeprowadzone w formie elektronicznej.