Wybory na UKW

Komunikat nr 15 Komisji Wyborczej UKW

Komisja Wyborcza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza wybory uzupełniające do Rady Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych. Po wyborach w I turze do obsadzenia pozostał jeden mandat.

Dyżur, w czasie którego kandydaci będą mogli dostarczyć swoje zgłoszenia, odbędzie się w poniedziałek 20 maja br. w godz. 10 – 14 w biurze Zespołu Radców Prawnych (kampus UKW przy ul. Chodkiewicza 30, p. 121). Zgłoszenia przyjmuje mgr Eliza Zagórska. Zasady zgłaszania kandydatów zostały opisane w komunikacie nr 9 Komisji Wyborczej UKW.

Wybory uzupełniające odbędą się we wtorek, 21 maja br. w godz. 5 – 18 w systemie USOSweb.