Wybory na UKW

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 22

Komunikat Komisji Wyborczej UKW nr 22

Komisja Wyborcza UKW zgodnie z przyjętym terminarzem czynności wyborczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego upublicznia listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu oraz Rad Dziedzin Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kadencję 2020-2024, w osobach wymienionych w załącznikach do komunikatu.

Kandydaci na przedstawicieli do Senatu oraz Rad Dziedzin UKW w terminie od 8 czerwca do 13 czerwca do godz. 15:00 są zobowiązani drogą elektroniczną dostarczyć komplet dokumentów, zgodnie z wymogami określonymi w Komunikacie Komisji Wyborczej UKW nr 18.   

Przewodniczący Komisji Wyborczej UKW
dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni